top of page

20 jaar wg-kunst

Jubileumtentoonstelling

In mei van dit jaar bestaat WG Kunst 20 jaar. Het (voort)bestaan van een kleine culturele instelling als WG Kunst is niet vanzelfsprekend. WG Kunst wil dan ook graag stilstaan bij deze heugelijke gebeurtenis.

Aan de kunstenaars die bij WG Kunst hun werk laten zien, al dan niet in de eigen projecten van WG Kunst, ontleent WG Kunst haar bestaansrecht. Samen met de bezoekers van de tentoonstellingen zorgen zij dat WG Kunst kan blijven bestaan.

Een Jubileumtentoonstelling met alle kunstenaars die ooit bij WG Kunst hebben geëxposeerd is voor ons een mooie manier om het 20 jarig bestaan van WG Kunst te vieren. Via een open oproep hebben wij deze kunstenaars uitgenodigd om mee te doen met de speciale JUBILEUM tentoonstelling.

Héél veel kunstenaars hebben positief op de oproep gereageerd. De tentoonstelling omvat meer dan 100 kunstwerken, niet groter dan 40 x 50 cm. Schilderijen, tekeningen, grafiek, ruimtelijke objecten (keramiek, glas, stof en andere materialen). De prijs van de kunstwerken varieert van € 100 tot € 600. Van elke kunstenaar wordt één kunstwerk in de tentoonstelling opgenomen.

De expositie vindt plaats in het weekend van 27 en 28 mei 2017. De tentoonstelling is geopend op zaterdag 27 mei en zondag 28 mei van 13.00 – 17.00.

Tags:

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
    bottom of page